Privacy Statement

Laatste update: Mei 2018.

Wat doet Elda PR
Elda PR is een fullservice communicatie- en public relations bureau. Wij schrijven voor klanten allerhande teksten, persberichten – die we ook verzenden, mailings en nieuwsbrieven, maken presentaties, brochures en folders en flyers en regelen fotografie en video en/of bedenken voor klanten acties om óf op te vallen óf producten/diensten te promoten. Datzelfde doen we bij gelegenheid ook voor onszelf.

Welke persoonsgegevens
Elda PR vraagt je soms om gegevens in te vullen (in contactformulier) of om je juiste naam en adres en mailgegevens om persberichten van klanten te kunnen sturen.
Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld of voor commerciële doeleinden verkocht. Zou het toch gebeuren, dan alleen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Tenzij Elda PR tot delen verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens die wij vragen en bewaren
Elda PR verwerkt persoonsgegevens van je omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoons- en adresgegevens – die je actief verstrekt; bijvoorbeeld via een emailhandtekening door het beantwoorden van e-mail van of zelf sturen aan Elda PR, door het contactformulier te gebruiken om een vraag te stellen en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Elda PR verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens; niet anders dan de gegevens van de haar bekende geboortedagen van de persoonlijke relaties van zijn eigenaar.
Elda PR heeft via zijn werkzaamheden, website, nieuwsbrief en/of dienst niet de bedoeling gegevens te verzamelen van websitebezoekers van jonger dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming kregen van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij denken dat het verstandig is als ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen. Zo voorkomen zij dat er zonder hun toestemming gegevens over hun kinderen verzameld worden.
Mocht je vinden dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van minderjarigen hebben verzameld, neem dan alsjeblieft contact op via info@eldapr.nl! Dan verwijderen wij die gegevens onmiddellijk.

Waarom vragen wij gegevens
Elda PR gebruikt de haar bekende emailadressen en telefoonnummers van redacties van kranten, magazines, nieuwsbrieven en vakbladen en collega-bureaus voor het sturen van persberichten en persinformatie of voor het regelen van afspraken in het kader van opdrachten.
Wij verwerken en bewaren je in het voorgaande aangegeven persoonsgegevens om – aanvullend op het hiervoor genoemde:

 • je te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren,
 • je te kunnen informeren over veranderingen van onze diensten,
 • je op de hoogte te kunnen brengen van ontwikkelingen van Elda PR als bureau.

Verwerken van gegevens
Je gegevens worden door Elda PR slechts door de eigenaar verwerkt en beheerd. Daarnaast gebruiken wij software pakketten van externe organisaties, die ons ondersteunen. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
Administratie Partners
Elda PR maakt gebruik van de diensten van Administratie Partners in Nieuwegein om haar administratie te verwerken en om de belastingaangiftes te doen. Het hiervoor gebruikte programma en bijbehorende data worden gehost en opgeslagen op de servers van Administratie Partners.

De e-mail van Elda PR verloopt in Outlook (Microsoft) en wordt gehost bij WebMyDay.
De nieuwsbrief van Elda PR wordt verstuurd via Mailchimp en is opgeslagen op de servers van WebMyDay. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je e-mailadres en voor- en achternaam naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst op onze site. In de nieuwsbrief heb je altijd de optie om je uit te schrijven.
De website van Elda PR wordt gehost bij WebMyDay. De gegevens die je in het contactformulier achterlaat, worden opgeslagen op de server van WebMyDay. De statistieken van de website worden voor eigen gebruik (anoniem) verwerkt door Google Analytics.

Lokale data die persoonsgegevens bevatten, worden opgeslagen op de beveiligde computer van Elda PR. Deze computer wordt beveiligd door middel van ESET software en een wachtwoord en is zonder dat niet direct via het internet bereikbaar.

Als in voorkomende gevallen in het kader van een opdracht (bijvoorbeeld een actie) je gegevens door andere bedrijven worden verwerkt in opdracht van ons, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hen. Om ook bij hen te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Overige bekendmakingen bij de AVG

 • Van je gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt of naar onbevoegden verstuurd.
 • Je bezoek aan onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hetgeen betekent dat je verbinding met de website van Elda PR privé is.

Cookies
Elda PR gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.* De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je te allen tijde afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

* Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Inzage persoonsgegevens
Heb je je e-mailadres doorgegeven voor de ontvangst van persberichten (nieuws van derden) en/of de nieuwsbrief van Elda PR, dan heb je recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden te vragen. Elda PR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Er zal echter wel om legitimatie gevraagd worden of om afdoende bewijs om jezelf te legitimeren. De gegevens worden vervolgens naar je toe gestuurd.
Je kunt ons bereiken via de website: https://www.eldapr.nl/contact, per mail: info@eldapr.nl of telefonisch via 0653 921 923. Ons adres is: Maaskant-erf 31, 3315 KK Dordrecht, Nederland. Als je aangeeft dat je gegevens niet meer mogen worden gebruikt, dan zullen wij die geheel verwijderen.

Beveiligd
Elda PR is verplicht passende maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan. Wij doen er dan ook alles aan om deze gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongewenste verspreiding en kwaadwilligen van buitenaf. Zou je vinden dat dit anders is, gebruik dan SVP het hierboven genoemde e-mailadres om dat te melden.

Speciale alinea i.v.m. werkgebied Elda PR:

AVG en Journalistiek

De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG. Daarin is geen maximale persexceptie opgenomen, in de Eerste Kamer is daar kritiek op.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Standaardinstellingen
De bepaling in de AVG over gegevensbescherming door ontwerp- en standaardinstellingen (artikel 25) is eveneens van toepassing op de journalistiek. In dit artikel is onder andere bepaald dat er maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk wordt gemaakt.
Bij online journalistiek is dat wel het geval, denk aan de reactiemogelijkheid onder een artikel. Dat verschijnt automatisch, zonder menselijke tussenkomst, online. Gelet op de formulering van artikel 25 AVG, namelijk dat persoonsgegevens ‘in beginsel’ niet op deze manier toegankelijk mogen worden gemaakt, is er volgens de Nederlandse wetgever voldoende ruimte voor uitzonderingen binnen de journalistieke context.

Auteursrecht

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Elda PR dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elda PR dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.