Disclaimer

Dit is de website van Elda PR communicatieregie, gevestigd als Elda PR – Public Relations & Communicatie in Dordrecht. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht je problemen ondervinden op deze site, laat dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Elda PR accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door Elda PR is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Elda PR, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Elda PR, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nr. 55722830, die ook op deze site van toepassing zijn. Je kunt de Algemene Voorwaarden ook via de link inzien of kopiëren. Deze website bevat mogelijk links naar websites van derden en Elda PR is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Colofon

Content, eindredactie, coördinatie en copyright: Elda PR communicatieregie (handelsnaam van Elda PR – Public Relations & Communicatie).

Ontwerp website, technische realisatie en onderhoud: WebMyDay, Dordrecht – www.webmyday.nl.
Fotografie: Anke Bot Fotografie, free stockmateriaal en Elda PR communicatieregie.