Behalve uw salesmensen staan ook uw technici de klant te woord. Maar, heeft u werkelijk enig inzicht hoe dat contact verloopt?

Het verschil in beleving en benadering van een probleem tussen uw technische mensen en klanten is zo mogelijk groter dan bij uw salesmensen en klanten op het gebied van verkoop…

Weet u of die technische vakmensen van u in staat zijn om A) de lieve vrede met de klant te bewaren en B) commerciële signalen op te vangen? En kunnen zij deze omzetkansen vertalen naar een concrete werkplaatsorder of een nieuwe aankoop?

Is vervolgens de sfeer in het bedrijf zodanig dat technische mensen er op tijd salesmensen bij halen en omgekeerd?

Een beter contact tussen uw technicus en uw klant is wenselijk, zo niet noodzakelijk. Maar het begint natuurlijk intern. Daarbij staat uiteindelijk één begrip centraal (voor ál uw mensen!): klantbewustzijn.

Aan optimalisering van dat proces is veel te doen. Een gericht, compact trainingsprogramma helpt veel barrières uit de weg te ruimen. Zoals een goed gezegde luidt: Verbeter de omzet, begin met je interne organisatie en focus!

Met een pragmaticus met allround kennis en ervaring als coach, komt u héél ver. Die maakt namelijk óók de vertaalslag naar de optimale communicatie met uw klant. Ik help u graag uw omzetdoelen én meer klanten te realiseren.