Geen fabrikant, importeur, grossier of retailer die daarin niet gelooft. En dat is logisch. Want waarom zou je dat anders maken of willen verkopen? Dus, het verhaal naar de doelgroep wordt daar helemaal aan opgehangen. En daarin schuilt nu net de kneep van echt succesvol zijn. Zitten we – figuurlijk – niet gevangen in het verkeerde, verouderde denkpatroon?

We zijn niet anders gewend dan over ons product te vertellen. Het is het beste, mooiste, etcetera. Want dat deden we jarenlang en dat werkte toch? Zeker, maar met de nadruk op werkte…
Wie is er niet vertrouwd met het gezegde ‘vroeger had je kuilen’. Inderdaad, vroeger was het anders. Of het toen béter was, daar gaat het hier niet over. Het gaat erom of jij je hedendaagse klant weet te bereiken. Die klant die zoveel kritischer werd en die zoveel beter de weg weet.

Jarenlang werkte het productgericht denken en zenden prima. Je had een product en door alleen hierover te vertellen, bracht je dat aan de man of vrouw. Onze hele communicatie stond in dienst daarvan. Via alle middelen die we konden inzetten.
Door ontwikkelingen in de maatschappij – qua beschikbaarheid van informatie, grotere mondigheid en de invloed van social media – hebben we te maken met een andere klant. Het draait niet meer om het beste product. Het draait om het probleem van de klant. Kortom, hoogste tijd om te switchen naar klantgerichtdenken. En – niet onbelangrijk – het vertrouwen van de klant te verdienen.

Nog te veel bedrijven (ondernemers) blijven verstrikt in hun zienswijze over hun (beste) product. Het is tijd om de bakens te verzetten! Tijd om je verhaal te vertellen vanuit het gezichtspunt welk probleem jij voor jouw (toekomstige) klant oplost. Dat vraagt een andere boodschap, een andere toon en veel inlevingsvermogen. Kijk om je heen en leer van de bedrijven die hierop al anticiperen.

Blijf niet gevangen in het middelendenken. Bedenk wat jij en jouw product of dienst voor jouw klant echt doet. Waarom wil hij het hebben? Vanuit dit klantdenken volgen de middelen vanzelf. Kies jij ook voor een succesvolle toekomst? Er is veel te winnen!