Zouden de ontwerpers van infrastructurele kunstwerken zoals geluidsschermen nooit met ondergaande zon in het gezicht onderweg zijn?

Of de mensen van RWS die de ontwerpen goedkeuren?

Het lijkt van niet. Want waarom blijven zij jaren achtereen schermen ontwerpen resp. plaatsen die jou in het verkeer verblinden?!

Dames en heren ontwerpers en plannen-goedkeurders: denkt u in het vervolg bij nieuwe en te vervangen schermen aan de verkeersveiligheid óp de weg? AUB, AUB? Want glazen schermen zijn wel mooi doorzichtig, maar reflecteren nogal…