Iedere ondernemer en CEO ‘doet een moord’ voor hogere verkoopcijfers. De druk op ‘beter en meer’ is dagelijks aanwezig en onderdeel van het businessplan. Hij of zij wil maar wat graag top of mind zijn bij (potentiële) klanten.

Adverteren?
Je kunt keihard aan ‘omzet’ werken door een stevig budget te alloceren om te adverteren. De business- en vakbladen, nieuwsbrieven, kranten en sites zijn voor het uitkiezen. Zij willen je maar al te graag als hún klant binnenhalen. Want ook zij hebben zo’n verdienmodel en groeidoelstellingen. Dat maakt geen verschil of je je nu richt op B2C of B2B. Eén ding is zeker: je kunt er aardig op leeglopen. Of het écht effect heeft op je geloofwaardigheid en naamsbekendheid, blijft de vraag.

Nieuwsdenken
Effectief méér publiciteit en bekendheid scoren, lukt wel als je de focus legt op nieuwsdenken. Vaak vraagt dat een omslag, want het is anders dan commercieel denken. Ofwel, niet ieder onderwerp is geschikt als nieuwsitem. Intern denkt men regelmatig dat élke gescoorde order – voor die belangrijke klant – direct publicitair scoort. Zolang je er maar iets over roeptoetert…

Helaas. De praktijk is weerbarstiger. Media waren en zijn kieskeurig wat zij als nieuws opnemen. Daarvoor moet het verhaal inhoudelijk aansluiten bij hun doelgroep. En inderdaad, het moet nieuws zijn. Je adviseur in public relations en externe communicatie helpt daarbij.

Praktische invulling
Bij nieuwsdenken is de essentie om intern een item te herkennen. Is dit nieuwswaardig of kunnen we dat daarin omzetten? Dán bepaal je hoe dat te doen. Afhankelijk van welke doelgroep(en) je wilt bereiken. En nee, je bent niet de eerste die dit een lastig traject vindt.
Gelukkig is er die externe specialist; als die er intern niet is. Met een helicopterview en brede ervaring helpt hij met het signaleren, duiden, schrijven en publiceren. En adviseert waar en hoe dat bericht verder benut kan worden.

Nieuws maken
Heb je niet direct onderwerpen ‘in huis’ voor publicatie? Dan kan je externe adviseur goud waard zijn. Met een andere blik op jouw bedrijf, ziet hij kansen. Op onderwerpen die indirect aan jouw bedrijf gerelateerd zijn en om toch mee te scoren. Zaken waar je zelf vaak niet bij stilstaat. Dat is toegevoegde waarde. En ja, daar staat het budget van de ervaren communicatie-expert tegenover. Maar wat zou niets doen kosten…?

Maandelijks
Wie nog een stap verder gaat, verplicht zichzelf maandelijks een persbericht te versturen. Jawel, met nieuws. Als je dat agendeert, dan weet je zeker dat het gebeurt. Zichtbaarheid en goede reputatie komen nu eenmaal niet vanzelf. Daarnaast kun je andere (social) media inzetten om aan je naams- en productbekendheid te werken.
Met een goede adviseur kun je daarover vast prijsafspraken maken. Zo is het voor ieder overzichtelijk.