Mobiliteit. Het is in de waarste zin een begrip dat vanuit diverse invalshoeken bekeken kan worden. Denk alleen aan ‘het verkeer’. Of aan ‘alles rondom het verkeer’. Maar ook in de arbeidshoek spreken we over mobiliteit.

In dat laatste geval gaat het niet alleen om de inzet van de eigen mensen in loondienst, maar ook over het inschakelen van zelfstandig ondernemers. Van effectief gebruik maken van je zorgvuldig opgebouwde flexibele schil. Toch is nog menig bedrijf huiverig om zelfstandig ondernemers in te schakelen. Ook nu de Wet DBA voorlopig ‘op ijs is gezet’.

Ik hoor u zeggen ‘het is preken voor eigen parochie’ als ik stel dat het stilzetten van de uitvoering (en het besluit tot niet-handhaven) van de Wet DBA voor opdrachtgevers geen blokkades opwerpt om zelfstandigen in te huren. Maar toch, daar geloof ik in.

Kansen
Want de inzet van zelfstandigen levert juist kansen op.

Zeker in het huidige tijdsgewricht, waarin op veel gebieden het lastig is gekwalificeerd personeel te vinden. Maar ook voor die extra handen dienen zich diverse kansen aan.

Waar u als inhuurder op let? Dat de in te schakelen ondernemer ook ondernemer is voor de inkomstenbelasting.

Kennis uit flexibele schil

Projecten leenden en lenen zich bij uitstek om zelfstandigen in te schakelen.

De kern van het projectteam bestaat overwegend uit mensen uit het eigen bedrijf. Vanuit uw flexibele schil schakelt u expertise, ‘handen’ en drive en projectbewaking bij. Van uitvoering inclusief timemanagement tot strategie inclusief financiële perikelen en projectbewaking.

Of ‘gewoon’ voor een eenvoudige, eenmalige klus of om nieuwe innovatieve ideeën binnen te halen. Uw eigen mensen in dergelijke projectteams worden ook extra gestimuleerd door de frisse kennis van extern.

Nuchter denken, smart inrichten
De zelfstandige als ingehuurde specialist bij een project. Dáár zou u bij gebaat zijn.

Maar worstelt u hoe de projectbehoefte en het inhuurbeleid op elkaar af te stemmen? Hoe deed u dat dan vroeger, in de tijd van de freelancers en – later – Z(Z)P-ers?

Toen gebruikte u toch ook uw verstand en deed u aanvullend onderzoek? Dus, geldt nu dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever, geen persoonlijke verplichting is om arbeid te verrichten óf de opdrachtgever niet verplicht is loon te betalen? Dan kun je met een gerust hart (een) zelfstandige(n) inhuren om dat project vlot te laten verlopen. Het is tijd om in kansen te denken.