Over sommige begrippen praat iedereen, maar zéker elke ondernemer, met een grote vanzelfsprekendheid. Maar vertellen die begrippen nog wel wat we er feitelijk mee bedoelen?

‘Wat doe je?’ vraagt de ene ondernemer de andere. ‘Ik doe vooral zaken met B2B’, antwoordt deze. Weinigen die uiteindelijk niet begrijpen wat hij – of zij! – doet. Toch slaat deze ondernemer de plank mis. Want hij doet geen zaken met B2B. Hij verkoopt (factuurtechnisch) wél aan een ander bedrijf, maar záken doet hij met ménsen. Daar durf ik heel wat onder te verwedden.
Als hij belt, dan pakt niet het bedrijf de telefoon op. Dan is dat een werknemer, de directeur of de eigenaar. Uiteindelijk zou je dus moeten spreken van P2P = Person-to-Person. Een begrip waar ik als communbicatieregisseur voor mijn klanten altijd vanuit ga.

Om onze diensten of goederen aan de man te brengen hebben we tegenwoordig de social media – in veel gevallen – als een aardig hulpmiddel. We hebben er steeds meer vrienden en steeds meer likes. Leuk, al die virtuele contacten en sociale netwerken! Maar schiet u er, op de keper beschouwd, in uw communicatie en orderportefeuille heel veel mee op? In plaatrs van FB, Tw en LI kies ik dan liever voor F2F = Face-to-Face.

Zullen we weer eens afspreken voor een face-to-face ontmoeting? Als in real life, weet u nog?